dilluns, 20 de setembre de 2010

Article sobre què signifiquen els Totxets per a un totxetaire

Qué significa el Ball dels Totxets para un totxetaire ?
A Revista Somoslitera núm. 23, de setembre de 2010.

Trobaràs l'enllaç a: http://balldelstotxets.blogspot.com/